دکتر امیر جهانگرد

استادیار -
مدیر پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات

زمینه های پژوهشی :

  • مهندسی نرم‌افزار
  • آزمون نرم‌افزار
  • پایگاه داده
  • داده‌کاوی

با ما تماس بگیرید